ВУЗ ШАГ
HotLog

Сторінка батьків

 

 

 Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради

Комунальний заклад освіти

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 341

Дніпропетровської міської ради

 

 

 

 

 

Звіт

завідувача

Комунального закладу освіти

«Дошкільного навчального закладу  (ясла-садок) № 341»

Дніпропетровської міської ради»

Омельченко Наталії Павлівни

перед колективом і громадськістю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РОБОТИ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 341

ЗА МИНУЛИЙ 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Інформаційні відомості

    Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад  (ясла – садок) № 341»  Дніпропетровської міської ради  (далі - ДНЗ) знаходиться за адресою: 49041, м. Дніпропетровськ, вул. Комбрига Петрова б.33. Розрахований на 110 місць, працював за  комплексною додатковою освітньою програмою «Дитина в  дошкільні роки».

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

Українська , російська

2.

Кількість груп усього

5

 ясельні

1

дошкільні

4

3.

Режим роботи груп:

 

10,5 годин

3

12 годин

2

4.

Кількість вихованців

117

5.

Кількість працівників усього

27

педагогічний персонал

11

обслуговуючий персонал

16

 

         Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист,  7 вихователів,

1 музичний керівник,1 інструктор з фізичної культури. Усього 11 педагогів.

 


                                   

Освітній рівень педагогів:

 

Фаховий рівень педагогів:

 

      

 

 

         Упродовж 2013-2014 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети: «Особистісне зростання, формування та розвиток креативної  особистості шляхом впровадження прогресивних педагогічних концепцій, моделей та інноваційних технологій навчання та виховання» та головних річних завдань:

1.     Продовжувати створювати  сприятливі умови для досягнення дітьми фізичного, психічного, соціального зростання,  виявленню творчих здібностей, актуалізації природного потенціалу, життєвої компетенції та соціалізації для досягнення належного рівня якості дошкільної освіти.

2.     Спрямувати роботу закладу на популяризацію ідей здорового способу життя, безпечної поведінки в довкіллі, спеціальних знань серед дітей та батьківської громадськості.

3.     Реалізувати завдання інваріативної  складової Базового компонента з мовленнєвої діяльності дошкільнят шляхом впровадження інноваційних технологій

 

І блок: Методична робота

           Методична робота з педагогічними кадрами у 2013-2014 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

4

3

80

2.

Атестація

2

2

100

3.

Самоосвіта

11

11

100

4.

Участь у роботі творчої групи

5

5

100

5.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

11

11

100

 

     Проведена чергова атестація педагогів Соколової З.М. встановлена категорія «Спеціаліст І категорії» , Явдошляр Л.П. підтвердження категорії «Спеціаліст І категорії».

         З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Так, протягом навчального року підвищили свій професійний рівень: вихователі    Шматок Ю.С., Явдошляр Л.П., Охай О.М., завідувач  Омельченко Н.П., (курси підвищення кваліфікації при ДОІППО); музичний керівник Бандура С.А. -(навчання на вечірньому факультеті магістратури при ДНУ ім..О.Гончара)  вихователі  Короткова Т.Ю., Охай О.М. (методоб’єднання  для вихователів дошкільних груп); завідувач Омельченко Н.П.  (районні семінари для керівників ).


 Треба відмітити, що наступні педагоги поглиблено працюють за наступними напрямки, підвищуючи свій професійний рівень.

 

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Охай Оксана Миколаївна

«Розвиток креативності методами ТРВЗ»

2

Шматок Юлія Сергіївна

«Методика розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку»

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: ,  «Дошкільне виховання», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти», «Пожежний вісник», «Музичний керівник» та газети «Вісті придніпров’я»,  «Освіта України», «Освіта  Дніпропетровщини», «Урядовий кур’єр».

         З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради «Завдання навчально-виховної роботи на 2013-2014 навчальний рік» (вересень); «Виховуємо осбистість» (грудень); «Підготовка дітей до школи наступність, перспективність, програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»» (березень); «Аналіз навчально-виховного процесу за 2013-2014 навчальний рік»  (травень);круглий стіл «Забезпечення безпеки життєдіяльності дитини» (вересень), тренінгові заняття для вихователів «Розвиток творчого потенціалу педагогів»(січень); теоретично-практичний семінар «Формування мовленнєвої компетентності дошкільника в організованій та самостійній діяльності » (жовтень), ділова гра «Сучасні проблеми взаємодії дошкільного закладу та сім'ї » (листопад),  семінар-практикум «Виховання культури здоров'я у дошкільнят, як один з напрямків здоров'язберігаючих технологій » (лютий), круглий стіл «Забезпечення єдиних стартових можливостей дітей старшого дошкільного віку до вступу в начальну школу» (березень), круглий стіл  «Підведення підсумків за навчальний рік. Перспективи на наступний. Планування навчально – виховної роботи на оздоровчий період» (травень),колективні перегляди занять та режимних моментів (жовтень-квітень), консультації (щомісяця), підгрупові  консультації (листопад, січень, березень, квітень) та індивідуальні  (вересень, грудень, лютий). Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

        

 

 

 

ІІ блок: Якість освіти

          Для якісної реалізації однієї з задач це  створення сприятливих умов для досягнення  дітьми фізичного, психічного , соціального зростання , виявлення творчих здібностей, актуалізації природного потенціалу, життєвої компетенції та соціалізації для досягнення належного рівня дошкільної освіти  були поведені  такі заходи як дослідження рівня життєвої компетентності вихованців дошкільного навчального закладу (вересень 2013року, травень2014). Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що рівень формування   життєво компетентного вихованця, здатного до творчої самореалізації належний.

     Для вихователів були проведені тренінгові заняття з метою розвитку актуальної креативності педагогів, формування бачення та усвідомлення педагогами власних пріоритетних цінностей, сприяння розвитку професійної майстерності  (січень 2014 року),консультація для вихователів « Зміст навчання дітей дошкільного віку» (вересень 2013), «Організація життєдіяльності дітей у контексті реалізації завдань базового компоненту та програми розвитку навчання «Дитина в дошкільні роки» » (жовтень2013), круглий стіл «Забезпечення єдиних стартових можливостей дітей дошкільного віку до вступу в начальну школу»(березень 2014).  Також була проведена робота з батьками : батьківський всеобуч «Мистецтво взаємодії з батьками» (вересень 2013), та батьківський всеобуч «Ази виховання» (січень 2014).

         Для вирішення другого  завдання це спрямувати роботу закладу на популяризацію ідей здорового способу життя, безпечної поведінки в довкіллі, спеціальних знань  серед дітей та батьківської громадськості було проведено ділова гра «Сучасні проблеми взаємодії дошкільного закладу та сім'ї» (листопад 2013),  семінар-практикум «Виховання культури здоров'я у дошкільнят, як один з напрямків здоров'я зберігаючих технологій» (лютий 2014), консультації для педагогів «Підвищення рівня педагогічної культури батьків щодо формування здорового способу життя дітей у дошкільному закладі», проведення батьківських зборів нетрадиційної форми (листопад 2013), батьківський всеобуч  «Я здоров'я  збережу – сам собі допоможу» (травень 2014).

      За результатами  вивчення третього завдання це реалізація завдання інваріативної  складової Базового компонента з   мовленнєвої діяльності  дошкільнят шляхом впровадження інноваційних технологій.

було виявлено, що цьому питанню належна увага, але наслідки вивчення свідчать, що є необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації:

- належну увагу приділяти активізації  україномовного словникового запасу дітей;

- удосконалювати логіко – математичні пізнання:

- доцільно продумувати свою участь під час творчих ігор дітей.

 Виконання цього завдання  було опрацьовано педагогічним колективом на

 семінарі практикумі «Формування мовленнєвої компетентності дошкільника

 в організованій та самостійній діяльності»(жовтень2013),вихователем

 старшої групи №4  Соколовою З.М.  був проведений  майстер - клас  з

розвитку мовлення, були проведені консультації для вихователів на тему

 «Розвиваємо зв’язне мовлення малюків» «Роль фольклору у формуванні

 зв’язного мовлення дошкільників» (листопад 2013), педрада «Виховуємо

 особистість» (грудень 2013) ,  для вихователів молодшої групи

«Увиразнення мовлення вихователя – шлях до збагачення мовлення

 дітей»(січень2014) 

     З метою удосконалення роботи та усунення недоліків рекомендовано:

- оновити атрибути до дидактичних ігор;

- навчати дітей вмінню спілкуватися з однолітками під час ігрової діяльності та виконувати взяті на себе ролі до кінця гри;

- продовжувати формувати у дітей технічні навички малювання;

- формувати основи мовленнєвої компетентності;

- більше уваги приділяти збагаченню активного словника дітей українською мовою.

 

          ІІІ блок: Результативність навчально-виховного процесу

         Два рази на рік вихователями проводиться діагностика рівня знань дітей по всім віковим групам.

Порівняльний аналіз рівня знань дітей раннього віку

на початок  та кінець 2013-2014 навчального року

     

         Виходячи з аналізу можна зробити висновок, що рівень знань дітей раннього віку збільшився  завдяки роботі вихователів над всебічним розвитком дітей . Тому слід продовжити роботу з усіх ліній розвитку малюків, особливу увагу приділити освітній лінії «Особистість дитини», а також налагодити взаємодію з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дошкільного закладу.    

         Діагностування рівня знань дітей дошкільних груп у 2013-2014 навчальному році проводилося за лініями розвитку дитини дошкільного віку відповідно до Базового  компоненту.

 

Порівняльний аналіз рівня компетентності за лініями розвитку

за віковими групами

 

        

           Аналіз показав, що навчально-виховна робота ведеться на належному рівні. На протязі року були проведені відкриті покази освітньо-виховної роботи. Вихователь старшої групи №4 « Білочка»  Соколова З.М. показала інтегроване  заняття з розвитку мовлення на тему «Нетрадиційна робота з казкою» з використанням моделювання . Під час заняття використовувались такі методи та прийоми як міркування, дослідницька робота, аналіз роботи, нетрадиційні технології малювання. На занятті діти були активними відповідали на поставлені питання . Вихователь молодшої групи №2 «Ромашка»  Явдошляр Л.П.  провела сюжетно – рольову гру  з формування соціально – моральної компетентності  на тему «Супермаркет», під час ігрової діяльності  було встановлено, що діти володіють високим рівнем знань, що вихователь формує уяву дітей у фаховому напрямку,  було обіграно уміння дітей спілкуватись під час гри, кожен виконував свою роль у грі , гра була цікавою з використанням наочного матеріалу  на розвиток соціально – моральної компетентності. Дітям подобалося працювати, включаючи творчу уяву.  Охай О.М.  вихователь середньої групи №3 «Теремок»  показала комплексне заняття з правового виховання на тему «Чи знаєш ти свої права», під час заняття діти ознайомились з документами які посвідчують їхню особу ,це свідоцтво про народження , проводилися ігри, закріпили знання про права дітей та їхні обов’язки., також під час заняття діти розповідали вірші, прислів’я  та співали пісні. Дітям було цікаво. Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, вихователі впроваджують в практику роботи інноваційні технології навчання та виховання, що всі засоби і зусилля роботи спрямовані на формування і розвиток креативної інноваційної особистості. Педагогам були надані рекомендації:

1.     Частіше використовувати завдання з креативного розвитку

2.     Давати дітям більше змоги працювати в креативному напрямку

3.     Мати креативний підхід до кожного заняття.

         Працівниками закладу систематично проводиться робота з дітьми мікрорайону.  На виконання статті 19 Закону України «Про дошкільну Освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, листа Міністерства освіти і науки України  від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» з метою прогнозування мережі груп ДНЗ з урахуванням освітніх запитів населення та створення умов здобуття дітьми дошкільної освіти та наказу по дошкільному закладу від 02.06.2014 №  «Про організацію  обліку дітей дошкільного віку в 2014 році» проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу. Результати обліку звірено з даними дитячої міської поліклініки    № 4, на  підставі  списків складено  перспективну мережу  на 2014-2015 н.р.

Складено та оформлено в електронному варіанті персоніфікований список,  розподілений за роками народження, який  щорічно оновлюється та доповнюється.

 

  ІV блок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Дошкільний заклад має медичний кабінет, ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання  відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечують старша медична сестра Кімішкіна І.В.  та закріплений лікар-педіатр  дитячої міської поліклініки №4 Колбун Т.П.

         Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дітей оточують кваліфіковані педагоги,  медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дітей до власного здоров’я.

 

 

Аналіз стану здоров’я дітей

 

Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.

 

Група здоров’я

 

 

Група здоров’я

 

Фізичний розвиток

І

 

ІІ

ІІІ

осн.

підг.

спец.

гарм.

н/сер.

в/сер.

Кількість

дітей

109

1

2

109

1

2

108

1

3

%

98,5

0,5 

1

98,5

0,5

1

98

0,5

1.5

         

         Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

 

        У 2013-2014 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу покращилося у порівняні  з 2012–2013 навчальним роком – на 77%.

 

 

 

          Кращим  відвідування  дітей  було у групах старшого дошкільного віку (6-й р.ж.) № 4,(вихователі Соколова З.М., Шматок Ю.С.) та в середнього віку групі № 3 (вихователь Охай О.М.). Менше відвідування було у групі раннього віку  № 1 (вихователь Філатова Н.В.) та у групі середнього віку № 5 (вихователь Короткова Т.Ю.). Підсумки аналізувалися на нарадах при завідувачеві.

         Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим  нормам. За бажанням батьків на харчування дітей залучалися додаткові позабюджетні кошти. Це дало можливість наблизити виконання натуральних норм продуктів харчування відповідно до нормативних вимог. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що вихованці за навчальний рік спожили у середньому:

 

        

         Харчування у порівнянні з 2012-2013 навчальним роком покращилося.

        Дієтичним харчуванням були охоплені  діти, які мали довідку від лікаря.

Енергетична цінність продуктів харчування

 

 

ясла

сад

Показники

план

факт

%

план

факт

%

Білки

46,6

39,1

83%

65,0

51,7

80%

Жири

45,6

34,8

76%

65,0

50,4

77%

Вуглеводи

167,6

158,1

95%

240,0

198,3

83%

Енергоцінність

1267

1078,0

85%

1874

1465,6

78%

 

         Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачі, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

         Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, вживання часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради (грудень, травень), на семінарі-практикумі (грудень), на консультаціях для вихователів (листопад, грудень, квітень), загальних батьківських зборах (травень), виробничих нарадах (листопад, лютий, травень).

        

         V блок: Соціально-економічний розвиток ДНЗ

Завдяки спільній праці співробітників та батьків  поміняні старі вікна на пластикові в спальні групи №1 «Сонечко» та в спальні групі №3 «Теремок», та в цих же по одному вікну в групових кімнатах .  Проведені ремонтні роботи в групах №2, та в групі №1 в роздягальні, замінена стара ногомийка в групі №3, відремонтований  центральний вхід, поклеяні шпалери на І поверсі закладу, пофарбовані поли в групі №4, відремонтована та відкрита музична зала на ІІ поверсі. Придбані меблі для одягу працівників. В усіх групах пройшла профілактична очистка бойлерів.   Для ігрових куточків груп придбані - різноманітні іграшки. Педагоги разом з батьками вихованців пофарбували споруди та обладнання на ігрових ділянках . У закладі своєчасно привезений та замінений пісок та кришки для пісочниць.

 

    Аналіз роботи засвідчує, що в ДНЗ створено психологічний комфорт, всі умови для виховання, навчання, розвитку кожної дитини, як індивідуальної особистості, педагогічний колектив працював чітко і злагоджено, впроваджуючи в навчально-виховний процес новітні технології, докладав творчих зусиль щоб досягти високих результатів в вихованні та навчанні дошкільнят.

 

 

Для покращення умов в дошкільному навчальному закладі впродовж  2013-2014року  було витрачено благодійних батьківських коштів:

На суму  11569,64 грн.:

- у вигляді:  повірка вен каналів -150грн., повірка заземлення – 200грн., страховка добровільної  пожежної дружини – 385,39грн.,

- придбання дезінфікуючих та миючих засобів на 1261,13грн.,

- підписка періодичних видань на 1093,75гр.

- канцтовари на 1542,33грн (журнали, зошити, ручки, методичні посібники, папки, папір , заправка картриджів, калькулятори, клей та інш).

- придбання матеріалу для ремонтних робіт (фарби, шпалери, розетки, лампи, гардини , та інш) на суму 4437,04 грн

- виконання різних видів робіт та послуг на 2500 грн

Усі придбання були здійсненні Радою закладу та оформлені необхідними актами.

Впродовж року в дошкільному закладі проводилась робота щодо виконання Закону України «Про звернення громадян». Розроблений план роботи, що включає такі пункти: звітування керівника закладу перед колективом та громадськістю (серпень 2014 року); систематичний контроль за веденням журналу реєстрації звернень громадян, розміщення в приміщенні закладу скрині пропозицій та скарг, розробка заходів щодо виконання пропозицій та усунення скарг. За названий період скарг від громадськості не поступало.

Але поруч з позитивними факторами існують певні недоліки:

-       недостатньо уваги приділялось активному процесу спілкування з дітьми українською мовою;

-       недостатньо звернено уваги на  використання в роботі з дітьми експериментально – дослідницької діяльності, проблемно – пошукових ситуацій та інших продуктивних видів діяльності;

-       через недостатнє фінансування залишається невідремонтований другий поверх будівлі.

 

Планується в перспективі дообладнати територію ДНЗ, зробити капітальний ремонт ІІ поверху, ремонт  даху над групою №4,ремонт хоз.будівлі та підвального приміщення, для овощесховища шляхом звернення до господарчої групи Ради закладу та залучення позабюджетних коштів.

 

       Завідувач ДНЗ №341                       Омельченко Н.П.